Is er op 1 januari 2022 echt maar één gemeente in het Land van Cuijk?

Op 1 januari 2022 is het zover. In Noord-Oost Brabant start de gemeente Land van Cuijk en Grave doet mee. Er is rust in de gemeenteraad van Grave. En nu Grave deel gaat uitmaken van de gemeente Land van Cuijk lossen de financiële problemen lossen zich vanzelf op.

Zo simpel is het niet. Het eigenlijke werk moet nog beginnen.

Oh ja er wordt door vier gemeentebesturen al lang gewerkt aan het tot stand komen van één gemeente Land van Cuijk op 1 januari 2022. Grave mag zich aansluiten, maar wel met de mond dicht. Er wordt op 3 fronten gewerkt;

  • Via een sluipweg (novelle geheten) moet Grave alsnog in de herindelingswet worden opgenomen;
  • Op 1 januari 2022 moet de bestuurlijke en ambtelijke organisatie operationeel zijn;
  • Op 24 november wordt de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gekozen.
Continue reading